Testimaassa on tehty yhteensä 17 337 703 testiä. Change language to English

Yksityisyys

Tässä kerromme, miten Testimaa tallentaa, käyttää, ja jakaa tietoja.

Tietojen tallentaminen

Nettitestin tekemisen yhteydessä Testimaa tallentaa seuraavat tiedot:

  1. Lukijan antamat vastaukset testien kysymyksiin
  2. Lukijan sijainti noin kaupungin tarkkuudella.
  3. Tiedot lukijan käyttämästä selainohjelmistosta.
  4. Lukijan selaimen lähettämä toivottuja kieli- ja maa-asetuksia koskeva tieto (locale).
  5. Mahdollinen tieto siitä, miltä sivustolta lukija tuli Testimaa-sivustolle.
  6. Ajankohta, jolloin testi tehtiin.

Lisäksi Testimaa tallentaa lyhytaikaisesti lukijoiden IP-osoitteita verkkohyökkäyksiltä suojautumiseksi. Tässä yhteydessä Testimaa tallentaa IP-osoitteen erilleen lukijan nettitestiin antamista vastauksista.

Testimaa pyrkii välttämään sellaisten tietojen tallentamista, joilla lukijan antamat vastaukset testien kysymyksiin voitaisiin yhdistää tiettyyn henkilöön. On kuitenkin mahdollista, että tälläisiä tietoja virheen sattuessa tallentuu myös Testimaan järjestelmiin.

Tietojen käyttö

Tällä hetkellä tallennettuja tietoja käytetään tuloksen jakamisen mahdollistamiseen, sekä Testimaa-sivustolla näkyvien tilastojen keräämiseen ja esittämiseen.

Jatkossa Testimaa ja kolmannet osapuolet voivat käyttää tallennettuja tietoja myös muihinkin tarkoituksiin.

Tietojen luovutus

Lukijan tekemän nettitestin tulos annettuine vastauksineen on testiin vastaamiseen jälkeen yleisesti saatavilla tulossivun URL-osoitteesta.

Tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille.

Kolmansien osapuolten palvelut

Testimaa hyödyntää seuraavia kolmansien osapuolten tuottamia palveluja:

  1. Google Analytics, jota käytetään vierailijoiden seurantaan.
  2. Google AdSense, jota käytetään kohdennettuun mainontaan.
  3. Google App Engine, joka tarjoaa palveluna sivustoa pyörittävän infrastruktuurin.

Testimaa kehottaa lukijoita tutustumaan tarkemmin näiden palvelujen toimintaan annettujen linkkien kautta.